Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα.

1