ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “20 Χρόνια Μαζί σας και Γιορτάζουμε” ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GALERIE DE BEAUTE

1] Η εταιρεία με την επωνυμία «GALERIE DE BEAUTE Α.Ε.Ε» (εφεξής «Διοργανώτρια») με ΑΦΜ 094505259, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στο ΜαρούσιΑττικής, οδός Δ. Αλεξανδρίδου 32 & Κ. Καραμανλήκαι εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο «20 Χρόνια Μαζί σας και Γιορτάζουμε» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.Οι όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο «www.galeriedebeaute.gr» (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»), καθώς και στα ταμεία των καταστημάτων της Εταιρίας.

2] Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

3] H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα αυτού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο «www.galeriedebeaute.gr», καθώς και στα ταμεία των καταστημάτων της Εταιρίας. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

4] Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «20 Χρόνια Μαζί σας και Γιορτάζουμε» καθορίζεται από την Πέμπτη 12.12.2019 και ώρα 09:00 μέχρι και τo Σάββατο 04.01.2020και ώρα 23:59.

5] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

6] Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας , οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

7] Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα συμμετοχής σ’ ένα φυσικό κατάστημα GaleriedeBeauteή στο ηλεκτρονικό κατάστημα galeriedebeaute.gr.

8] Όλες οι συμμετοχές θα συγκεντρωθούν στα γραφεία της GALERIE DE BEAUTE (Δ. Αλεξανδρίδου 32 & Κ. Καραμανλή). Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17.01.2020 και ώρα 15:00. ΟιΝικητές θα προκύψουν με κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και με τους δύο εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής, που αναλύονται παρακάτω. Θα κληρωθούν, επίσης, και 10επιλαχούσες συμμετοχές για την περίπτωση που δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής κάποιου Νικητή ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία των Διοργανωτών με αυτόν ή κάποιος Νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του.

9] Συμμετοχή σ’ ένα φυσικό κατάστημα GaleriedeBeauté: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, ενήλικες επισκεφθούν τα καταστήματα της Εταιρίας, είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη του ClubdeBeautéτης Εταιρίας καιπραγματοποιήσουν συνολικές αγορές αξίας άνω των 20€. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα της Εταιρίας, να είναι μέλη του ClubdeBeautéτης Εταιρίας, να πραγματοποιήσουν αγορές αξίας άνω των 20€ και να πάρουν μαζί με την απόδειξη τους το κουπόνι «20 Χρόνια Μαζί σας και Γιορτάζουμε». Κάθε κουπόνι συμμετοχής ισχύει για μία συναλλαγή άνω των 20€. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι o συμμετέχων να ξύσει επιτόπου το κουπόνι, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχει κερδίσει ένα από τα δώρα που μοιράζει η Διοργανώτρια. Ενδεικτικά, τα δώρα που μοιράζονται είναι δωροεπιταγές αξίας 20€, σοκολατάκια πραλίνας Leonidas, 5πόντους στην κάρτα ClubdeBeautéτου μέλους, καθρεπτάκιGaleriedeBeaute, ζευγάρι σουβέρ, bodylotionτης σειράς Myown&showergelτης σειράς Myown. Ο κάθε νικητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το νικητήριο κουπόνι στο ταμείο του καταστήματος, προκειμένου να παραλάβει το δώρο, το οποίο αναγράφει στο κουπόνι που μόλις έξυσε. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. - Ο συμμετέχων που θα ξύσει το τυχερό κουπόνι και θα βρει τη φράση «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Κέρδισες 5 πόντους! Δώσε το κουπόνι στο ταμείο!» θα πρέπει να παραδώσει το κουπόνι στο ταμείο, όπου ο ταμίας θα συμπληρώσει στο κουπόνι είτε τον αριθμό κάρτας ClubdeBeaute του μέλους και το ονοματεπώνυμο του πελάτη είτε τον αριθμό του κινητού του πελάτη μαζί με το ονοματεπώνυμο. Στη συνέχεια, υπάλληλος της Διοργανώτριας θα φροντίσει να περαστούν οι πόντοι σε επόμενη φάση στην κάρτα του μέλους που κέρδισε. -Ο συμμετέχων που θα ξύσει το τυχερό κουπόνι και θα βρει τη φράση «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Κέρδισες μία δωροεπιταγή αξίας 20€», παραδίδει στο ταμείο το κουπόνι και παραλαμβάνειτη δωροεπιταγήαπό το κατάστημα της Εταιρίας στο οποίο έχει γίνει η αγορά και επιτόπου μετά την ανάδειξή του. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας συμμετέχει στο διαγωνισμό μέχρι και την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στη δωροεπιταγή.Οι δωροπεπιταγές είναι συγκεκριμένες και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα είδη ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα. Οι συμμετέχοντες που στο κουπόνι τους αναγράφονται η φράση «Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! Προσπαθήστε ξανά με τις επόμενες αγορές σας» μπορούν να συμμετέχουν ξανά με την προϋπόθεση να πραγματοποιήσουν νέα αγορά άνω των 20€ από τα καταστήματα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τέλος, ο κάθε συμμετέχων συμπληρώνει στην πίσω όψη του ξυστού τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, κινητό, e-mail, κατάστημα που πραγματοποίησε την αγορά). Με τη συμπλήρωση των πεδίων αυτών συμμετέχει στην κλήρωση, όπου συνολικά 20 τυχεροί (από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων και το ηλεκτρονικό κατάστημα) θα κερδίσουν τα καλλυντικά του 2020. Ο κάθε ένας από τους 20 τυχερούς θα κερδίσει καλλυντικά συνολικής αξίας 500€ (λιανική τιμή πώλησης). Η επιλογή των προϊόντων πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια και δεν δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα είδη ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα. Ο κάθε νικητής θα μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

10] Συμμετοχή στο ηλεκτρονικό κατάστημα galeriedebeaute.gr: Κατά την είσοδο του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.galeriedebeaute.gr, εμφανίζεται στο αριστερό μέρος το εικονίδιο «Δώρο». Πατώντας επάνω σε αυτό, ανοίγει ένα “παράθυρο”, όπου ο χρήστης συμπληρώνοντας το e-mail του και δίνοντας τις απαραίτητες συγκαταθέσεις, παίζει τον τροχό στο παιχνίδι «20 Χρόνια Μαζί σας και Γιορτάζουμε». Ο τροχός εμφανίζει είτε το δώρο που έχει κερδίσει είτε την ένδειξη «Προσπάθησε ξανά». Ενδεικτικά, τα δώρα που μοιράζονται είναι καθρεπτάκιGaleriedeBeaute, ζευγάρι σουβέρ, bodylotion της σειράς Myown, showergel της σειράς Myown& αρωματικό κερί (AromaCandlePurpleDaisyVerbena 180gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι ο χρήστης να πραγματοποιήσει αγορά συνολικής αξίας άνω των 20€ από το ηλεκτρονικό κατάστημα GaleriedeBeauté (κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού). Ο χρήστης πραγματοποιώντας αγορές αξία άνω των 20€ και βρισκόμενος στη σελίδα «Εμφάνιση Καλαθιού» ή «Ολοκλήρωση παραγγελίας», θα πρέπει να συμπληρώσει τον «τυχερό» κωδικό που έχει λάβει κατά το γύρισμα του τροχού, στο πεδίο «Κωδικός κουπονιού». Κατά την αποστολή της παραγγελίας και εφόσον έχει συμπληρωθεί σωστά ο κωδικός κουπονιού, ο νικητής θα λάβει και το αντίστοιχο δώρο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του σχετικού κωδικού, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τη μη αποστολή του Δώρου. Παράλληλα, ο κάθε χρήστης που πραγματοποιεί αγορές αξίας 20€ και άνω, συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση, όπου συνολικά 20 τυχεροί (από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων και το ηλεκτρονικό κατάστημα) θα κερδίσουν τα καλλυντικά του 2020, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω.

11] Οι Νικητές θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια, τηλεφωνικά ή με επιστολή, σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την Κλήρωση.

12] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

13] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

14] Η Διοργανώτρια έχει όλες τις εξουσίες, δικαιούμενη να τις μεταβιβάσει περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της Διοργανώτριας να προβεί σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες αυτή επιθυμεί.

15] Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα. Με την αποδοχή του Δώρου, οι τυχεροί Νικητές συναινούν στη χρήση του ονόματος και της εικόνας τους για διαφημιστικούς σκοπούς σε πάσης φύσεως διαφημιστικό υλικό (ενδεικτικά προωθητικό, υλικό, καταχωρίσεις, υλικό σημείων πωλήσεως, υλικό δημοσίων σχέσεων, υλικό μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/07/2020, χωρίς να δικαιούται να αξιώσει την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

16] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

17] Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η εταιρία GaleriedeBeauté θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, που έρχονται σε γνώση της, βάσει της παρούσας, με σκοπό τη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και την χρήση αυτών στο πρόγραμμα επιβράβευσης ClubdeBeauté. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρίας, η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της GaleriedeBeauté. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει τουΓενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και το δικαίωμά τους να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων ή να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης.

18] Η εταιρεία GALERIE DE BEAUTE AEE, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας Εταιρίας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια εταιρία δεν θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. H εταιρεία GaleriedeBeaute ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο καθώς και για αμέλεια τρίτων όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων σοκολατάκια πραλίνας Leonidas, σε περίπτωση που έχουν υποστεί τυχόν αλλοίωση. 19] Αν ο νικητής/ νικήτρια αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για να το παραλάβει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού, τότε, οι ανωτέρω εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο συμμετέχοντα/νικητή, διατηρούν δε το δικαίωμα να διαθέσουν το συγκεκριμένο δώρο κατά την απόλυτη κρίση τους. 20] Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρείας και με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή διαβατηρίου εν ισχύ.

1